Metaverse: A Brave New World

تصویر
عکس پروفایل ظهر هکر Barnum_PT

Barnum_PT

کارشناس بازاریابی. خیلی حرفه ای

سلام رفیق. مطمئنا مدتی بوده است

من می دانم که دنیا ممکن است در حال حاضر ترسناک به نظر برسد، اما نگران نباشید، خیلی زود بدتر می شود.

و اگر این کلمات برای شما معنایی ندارند، می خواهم به شما امید بدهم. ایده ای آنقدر انقلابی که ممکن است تمام مشکلات جهان را در یک لحظه حل کند. لطفاً مرا در سفری جادویی دنبال کنید که ممکن است ایمان شما را به انسانیت بازگرداند یا نکند.

هر داستان خوب نیاز به پس‌زمینه‌ای دارد، بنابراین قبل از اینکه دروازه‌های بهشت ​​روی زمین را به شما نشان دهم، شما سزاوار یک دوره تصادفی در تاریخ هستید. لطفا به همه مردم بیچاره اهمیت نده. آنها پس انداز زندگی خود را در jpeg قمار کردند و باید بهتر می دانستند. حالا کجا بود…