Meta یکپارچه سازی GA4 را تقویت می کند، دارای 22٪ افزایش تبدیل

متا از تبلیغ‌کنندگان می‌خواهد که داده‌های GA4 را به هم پیوند دهند و ادعا می‌کنند که تبدیل 22 درصدی افزایش یافته است. یکپارچه سازی بینش هایی را ارائه می دهد اما محدودیت هایی دارد.

  • متا یکپارچه سازی GA4 را برای عملکرد بهتر تبلیغات تشویق می کند.
  • فرآیند یکپارچه سازی شامل استفاده از پارامترهای UTM و پیوندهای قابل پیگیری است.
  • ادغام GA4 بینش هایی را ارائه می دهد، اما محدودیت هایی در ردیابی کاربر دارد.

Source link