MemeGraphs: افزایش خودکار برای تشخیص نفرت در میم ها

خیلی طولانی نخوانده

MemeGraphs یک روش افزایش خودکار است که برای تشخیص نفرت در میم ها طراحی شده است. از نمودارهای صحنه، پیوند دانش، و نمودارهای دانش برای ارتقای طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل میم استفاده می‌کند، و یک رویکرد سیستماتیک برای درک و طبقه‌بندی میم‌ها به طور موثر ارائه می‌دهد.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور