تفاوت بین هوش مصنوعی (AI)، یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق

تفاوت اصلی بین هوش مصنوعی (AI)، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق یکی از سلسله مراتب است. یادگیری عمیق زیرمجموعه ای از یادگیری ماشینی است که شاخه ای از هوش مصنوعی است.

AI 
   > Machine Learning
         > Deep Learning

هوش مصنوعی در مقابل یادگیری ماشینی در مقابل یادگیری عمیق

هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق یا اغلب به جای هم استفاده می‌شوند، اما یکسان نیستند.

  • هوش مصنوعییا AI، یک اصطلاح چتر است و به علمی اطلاق می شود که روشی را برای ساختن الگوریتم های رایانه ای مطالعه می کند که به روشی مشابه عملکرد شناختی انسان، مسئله را یاد می گیرند و حل می کنند.
  • فراگیری ماشینML یا ML زیرمجموعه ای از هوش مصنوعی (AI) است. به مجموعه الگوریتم هایی اطلاق می شود که توانایی یادگیری از داده ها را بدون برنامه ریزی صریح دارند.
  • یادگیری عمیق، یا DL، زیر مجموعه ای از یادگیری ماشینی (ML) است. به مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها اطلاق می‌شود که سعی در تقلید از سیستم‌های عصبی انسان دارند که به عنوان شبکه‌های عصبی نیز شناخته می‌شوند.
سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور