LayerX Security 26 میلیون دلار برای پلتفرم امنیتی مرورگر خود جمع آوری می کند و کارمندان را قادر می سازد ایمن کار کنند

خیلی طولانی نخوانده

لایه ایکس 26 میلیون دلار بودجه سری A به رهبری Glilot Capital Partners با مشارکت Dell Technologies Capital و سایر سرمایه گذاران را اعلام کرد. سرمایه جدید برای رشد شرکت در بین استعدادها و افزایش حضور در بازار جهانی استفاده خواهد شد. این دور کل سرمایه گذاری شرکت را به 34 میلیون دلار می رساند. در سال 2017، Or Eshed افشای بزرگترین حمله به مرورگر کروم را رهبری کرد.