IPX با “WADESIDE” به NFT ها می رود، با هدف پیوند دادن تعامل IP با ارزش NFT

خیلی طولانی نخوانده

IPX اولین پروژه PFP خود “WADESIDE” را معرفی کرد که پویایی بین فعالیت های IP معتبر و رشد ارزش NFT را افزایش می دهد. پروژه جدید در مجموع 13333 عکس پروفایل (PFP) NFT را به صورت متوالی معرفی می کند. این اولین سیستم INO (پیشنهاد اولیه NFT) صنعت را به کار می گیرد که دارای روش فروش حراج سطلی است.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور