چگونه مطالب سوء استفاده جنسی از کودکان را شناسایی، حذف و گزارش می کنیم

با استفاده از CSAM تایید شده موجود برای شناسایی مطالب مشابه یا مشابه آپلود شده یا به اشتراک گذاشته شده در پلتفرم های ما، نرخ مثبت کاذب فوق العاده پایینی را حفظ می کنیم. با این حال، اگر شخصی فکر می‌کند که حسابش به اشتباه غیرفعال شده است، از جمله برای محتوای پرچم‌گذاری‌شده به‌عنوان CSAM، می‌تواند برای تصمیم درخواست تجدیدنظر کند. یکی از اعضای تیم ایمنی کودک ما درخواست تجدیدنظر را بررسی می‌کند و اگر متوجه شدیم اشتباه کرده‌ایم، حساب را در اسرع وقت باز می‌گردانیم.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور