چگونه رایانه ها می توانند از رادار برای درک نشانه های غیرکلامی استفاده کنند

در حالی که “هوش اجتماعی” برای مکث تا زمان بازگشت اولین گام است، ما معتقدیم که درک نشانه های غیرکلامی این پتانسیل را دارد که به استاندارد جدیدی برای “محاسبات محیطی” تبدیل شود. زندگی روزمره همانطور که از ورودی هایی مانند ماوس و صفحه کلید استفاده می کنیم، معتقدیم که مجموعه جدیدی از الگوهای تعامل و استانداردها با انتقال محاسبات به دنیای فیزیکی که رفتارهای ضمنی را در نظر می گیرد، پدیدار خواهد شد. همه چیز را در خانه و محل کار تغییر می دهد و می تواند تعاملات طبیعی تری را به گونه ای ایجاد کند که قبل از ما که با تکنولوژی بزرگ شده ایم، باشد. همانطور که Xerox Parc در یک ایده پربار بیان کرد، به جای نشستن در مقابل رایانه رومیزی، رایانه ها می توانند در دنیای فیزیکی در کنار شما کار کنند، نامرئی اما همیشه مفید.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور