کمک به شما برای یافتن و کنترل نتایج شخصی شده در جستجو

از امروز، به زبان انگلیسی برای کاربران تلفن همراه در سراسر جهان، شما همچنین می توانید الهام بیشتری برای وعده غذایی بعدی خود پیدا کنید. می‌توانید «ایده‌های شام» را جستجو کنید تا توصیه‌های شخصی‌سازی شده برای دستور العمل‌هایی را که ممکن است دوست داشته باشید امتحان کنید، ببینید. اگر اشتیاق خاصی دارید، می‌توانید بر اساس غذا یا ترجیحات غذایی جستجو کنید – به عنوان مثال، «دستور پخت‌های تایلندی».