Google Testing Shifting Google Logo به راست

Google Testing Shifting Google Logo به راست

گوگل در حال آزمایش تغییر لوگوی گوگل در صفحه نتایج جستجو به سمت راست است. به جای اینکه در سمت چپ و بدون هیچ چیزی زیر آن نشان داده شود، گوگل آن را به سمت راست منتقل کرد و با فهرست نتایج جستجو به چپ تراز شد.

در اینجا یک اسکرین شات از Shameem Adhikarath است که این را در X پست کرده است:

نشان‌واره جستجوی Google به راست منتقل شد

در اینجا من آن را می بینم:

مکان نشان‌واره جستجوی Google معمولی

این هم اسکرین شات های او:

آیا این را دوست دارید؟ آیا این تأثیری بر ترافیک شما از جستجوی Google خواهد داشت؟ 🙂

من مطمئن نیستم که آیا این اصلاً مربوط به نتایج جستجوی Google است که در جستجوی جدید تغییر می‌کنند.

بحث انجمن در X.Source link