راه‌های بیشتری که گوگل به تعهدات هوش مصنوعی خود عمل می‌کند

ساخت هوش مصنوعی به نفع جامعه با LearnLM

هر روز میلیاردها نفر از محصولات گوگل برای یادگیری استفاده می کنند. هوش مصنوعی مولد راه‌های جدیدی را برای ما باز می‌کند تا یادگیری را شخصی‌تر، مفیدتر و در دسترس‌تر کنیم.

امروز ما LearnLM را معرفی می کنیم، خانواده جدیدی از مدل ها، بر اساس Gemini، و برای یادگیری به خوبی تنظیم شده است. LearnLM علم یادگیری مبتنی بر تحقیق و اصول آکادمیک را در محصولات ما ادغام می کند، مانند کمک به مدیریت بار شناختی و انطباق با اهداف، نیازها و انگیزه های فراگیران. نتیجه یک تجربه یادگیری است که بیشتر متناسب با نیازهای هر فرد است.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور