اصلاحات جستجوی محصولات محبوب Google

Google Weld Spark

به نظر می‌رسد گوگل افرادی را اضافه می‌کند که مانند اصلاح/بسط جستجو برای محصولات محبوب در جستجوی Google درخواست می‌کنند. در زیر بخش محصولات محبوب این بخش وجود دارد که تغییرات دیگری را برای کلمات کلیدی شما نشان می دهد.

این مورد توسط Shameem Adhikarath مشاهده شد و او این اسکرین شات را در X پست کرد:

توسعه دهنده جستجوی محصولات محبوب Google

آیا قبلا این را دیده اید؟ من فرض می‌کنم این بخش محصولات محبوب‌تری را بعد از کلیک کردن روی آنها بارگیری می‌کند؟

بحث انجمن در X.

Source link