صفحه نتایج جستجوی سازمان یافته تست گوگل

قلم های گوگل

به نظر می رسد گوگل در حال آزمایش دسته بندی یا سازماندهی نتایج جستجو در صفحه نتایج جستجو است. این کاری است که گوگل اعلام کرد در Google I/O انجام خواهد داد و همچنین کاری است که گوگل بارها در طول سال ها آزمایش کرده است.

این بار توسط مایک فوتیا مشاهده شد که ویدئویی از آن را در عمل در X منتشر کرد – این ویدیو به صورت GIF است:

صفحه نتایج جستجوی سازمان یافته گوگل

اینم ویدیوی کامل:

بحث انجمن در X.Source link