پرس و جوهای Navboost گوگل و برندها در سئو

آیا هنوز روی برند به عنوان یک عامل رتبه بندی می خوابید؟ نکات مهم تام از نشت Google را با تأکید بر درک پرسش‌های Navboost، سیستم رتبه‌بندی مبتنی بر کلیک و جستجوی مارک دار بررسی کنید.

Source link