امتحان: اخبار گوگل از ماه می

تماس با همه علاقه مندان به اخبار! بین راه اندازی محصول و Google I/O، اینجا شلوغ بوده است. دانش خود را در این مسابقه جدید تست کنید و ببینید چقدر به روز هستید. (نکته حرفه ای: اگر می خواهید ابتدا مطالعه کنید، برخی از پاسخ ها را در همین وب سایت خواهید یافت!)

Source link