Google Maps راه های جدیدی را برای برنامه ریزی سفر و پیمایش معرفی می کند

Google Maps با ویژگی‌های حمل و نقل هوشمند، برنامه‌ریزی گروهی و تعامل با جامعه، سفرهای تعطیلات را تقویت می‌کند.

  • Google Maps برای توصیه مسیرهای هوشمندتر، مسیرهای حمل و نقل را به روز می کند.
  • ابزارهای جدید به برنامه ریزی سفر گروهی آسان تر در Maps اجازه می دهد.
  • کاربران اکنون می توانند با ایموجی به محتوای Maps واکنش نشان دهند.