دکمه منوی دستاوردهای Google Local Panels For Business Profiles

دکمه منوی دستاوردهای Google Local Panels For Business Profiles

به نظر می رسد گوگل در حال افزودن یک دکمه “منو” به نمایه های کسب و کار گوگل، پانل های محلی، در نتایج جستجوی وب است. من فکر می‌کنم گوگل این مورد را در طول سال‌ها آزمایش کرده است، اما همانطور که Marcin Karwowski اشاره کرد، به نظر می‌رسد که اکنون در برخی از مشاغل منتشر شده است.

من شخصاً می توانم تقریباً همیشه آن را برای رستوران های خاص تکرار کنم. Marcin Karwowski چند نمونه را در X و در انجمن جستجوی محلی پست کرد – در اینجا اسکرین شات او است:

دکمه منوی پانل محلی Google

در اینجا من آن را می بینم:

دکمه منوی پانل محلی گوگل 2

با کلیک بر روی آن – پنجره را باز می کند و منو را نشان می دهد:

منوی پانل محلی Google

در اینجا تصاویر و ویدیوهای بیشتری وجود دارد:

همچنین می‌توانید عملکرد منو را در نمایه‌های کسب و کار Google دنبال کنید:

بحث انجمن در X و انجمن جستجوی محلی.Source link