پانل های دانش Google به بخش نیز مراجعه کنید

پیوندهای مرتبط با گوگل

گوگل در چند هفته گذشته بخش «see also» را به برخی از پانل‌های دانش اضافه کرده است. من فکر می کنم شبیه به “افراد نیز جستجو می کنند” و ویژگی های مرتبطی است که در پانل های دانش دیدیم. این یکی به شما افراد دیگر نشان می دهد که چقدر با شخص یا نهادی که جستجو کرده اید (در اخبار و غیره) ارتباط دارند.

این همچنین من را به یاد ویژگی see the connection می‌اندازد که سال‌ها پیش شاهد آن بودیم.

در اینجا تصویری از بخش «همچنین ببینید» در پانل‌های دانش از طریق Gagan Ghotra در X آمده است:

پانل های دانش Google را نیز ببینید

در اینجا کمی جزئیات بیشتر است، جایی که گاگان می‌گوید این بخش‌های «همچنین ببینید» می‌توانند روز به روز بر اساس آنچه با این افراد و آن ارتباطات می‌گذرد تغییر کنند:

بحث انجمن در X.Source link