Google از منابع در سراسر پوشش وب

Google از منابع در سراسر پوشش وب

به نظر می رسد گوگل در حال آزمایش یک تجربه کاربری جدید برای ویژگی جستجوی «از منابع سراسر وب» است. گوگل به جای نمایش یک چرخ فلک یا محتوا در صفحه نتایج جستجو، در حال آزمایش یک پوشش ظاهری است که می توانید با جزئیات بیشتر در آن پیمایش کنید.

من نمی توانم این را تکرار کنم، اما Gagan Ghotra یک ویدیو از این در عمل در X به اشتراک گذاشت. این یک GIF بخشی از آن ویدیو است:

Google از منابع در سرتاسر پنجره بازشو وب

آن را با آنچه من می بینم مقایسه کنید:

Google از منابع در سراسر صفحه وب

این هم ویدیوی کامل:

مطمئن نیستم که این تست جدید را دوست داشته باشم…

بحث انجمن در X.Source link