فناوری در خدمت برزیلی ها

محرک رشد اقتصادی

استفاده از فناوری برای هدایت نوآوری و رشد اقتصادی هسته اصلی ماموریت ما در برزیل است. امروز، آخرین گزارش تأثیر اقتصادی خود را منتشر کردیم که نشان داد در سال 2022 به تولید بیش از 153 میلیارد ریال فعالیت اقتصادی برای میلیون‌ها کسب‌وکار، سازمان غیرانتفاعی، ناشر، سازندگان و توسعه‌دهندگان برزیلی از طریق Google Ads، Google Play، YouTube و Google کمک کردیم. ابر

این گزارش همچنین زمان صرفه‌جویی در زمان استفاده سازمان‌ها از برنامه‌های بهره‌وری را که بسیاری از برزیلی‌ها می‌شناسند و دوست دارند، مانند Gmail، Calendar، Drive، Docs و Meet ارزیابی می‌کند. در سال 2022، سازمان‌های برزیلی که از این محصولات برای ایجاد، برقراری ارتباط و همکاری استفاده کردند تا 33 روز در کار خود صرفه‌جویی کردند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  پاسخ ما به ایالات متحده در برابر Google