Google نشان پذیرش اولیه را برای استفاده از یادداشت‌های جستجو ارائه می‌کند

سربرگ نشان گوگل

گوگل با ارائه «نشان پذیرش اولیه» به جستجوگران انگیزه می دهد تا در نتایج جستجوی Google و Google Discover یادداشت بگذارند. Google این پیام را در فید Google Discover نشان می دهد و می گوید: “یک یادداشت برای کسب نشان اضافه کنید.”

نیکی رابینسون از Posts By Ghost این را روز قبل با من به اشتراک گذاشت. او گفت که این مورد را در فید Google Discover خود دیده است. این اسکرین شات است که او با من به اشتراک گذاشته است:

نشان پذیرش اولیه آزمایشگاه‌های جستجوی Google

گوگل در ماه نوامبر Search Notes را به عنوان یک پروژه آزمایشگاهی راه اندازی کرد. گفت که Notes در ماه مه به پایان می رسد و سپس آن را به زودی به پایان می رساند. گوگل همچنین دکمه یادداشت های جدید و راهی برای اظهار نظر روی یادداشت ها را آزمایش کرد.

بنابراین اگر افراد همه این نشان ها را داشته باشند، Notes به زودی تمام می شود؟

بحث انجمن در X.

Source link