گوگل در مجمع عمومی سازمان ملل 2022

تعدادی از اهداف توسعه پایدار – برای مثال، تضمین شهرهای پایدار و دسترسی به انرژی مقرون به صرفه و پاک – با هدف اصلی پایداری ایجاد شدند. و همانطور که مدیر عامل ما قبلاً گفته است، حل تغییرات آب و هوایی، مهتاب بزرگ بعدی بشریت است. دولت‌ها، شرکت‌ها و شهروندان با همکاری یکدیگر می‌توانند راه‌حل‌های مقیاس‌پذیر و مبتنی بر فناوری ایجاد کنند که آینده‌ای مرفه و بدون کربن را برای همه بشریت به ارمغان می‌آورد.