دو بازی جدید هنری و هوش مصنوعی از Google Arts & Culture

هر روز در Google Arts & Culture Lab، Artists in Residence در حال آزمایش استفاده از فناوری‌های نوظهور در هنر و فرهنگ هستند. یکی از حوزه‌های کاوش یافتن راه‌های جدیدی برای مخاطبان برای ارتباط و بازی آنلاین با فرهنگ است.

امروز، می‌توانید دو آزمایش جدید توسط Artists in Residence ما را امتحان کنید که اکنون در کشورهای منتخب موجود است و تعاملات هنری با هوش مصنوعی Google را برای الهام بخشیدن به خلاقیت و کمک به یادگیری و کشف فرهنگی بررسی می‌کند. “هنر سریع” را بیاموزید و دانش فرهنگی خود را آزمایش کنید.

این بازی‌ها در کشورهای منتخب در دسترس هستند و در ماه‌های آینده به تعداد بیشتری عرضه خواهند شد.