Google Analytics GA4 کاربران بلادرنگ را در 5 دقیقه آخر نشان می دهد

گوگل گزارش های بلادرنگ Google Analytics، GA4 خود را ارتقا داده است تا در 5 دقیقه گذشته به کاربران نشان دهد. قبلاً در 30 دقیقه گذشته کاربران را نشان می داد و اکنون هم کاربران در 5 دقیقه گذشته و هم کاربران در 30 دقیقه گذشته را نشان می دهد.

ابزار قدیمی Universal Analytics معیارهای بیدرنگ را بر اساس 5 دقیقه گذشته نشان می داد و اکنون GA4 نیز این کار را انجام می دهد.

به نظر می رسد. اگر روی گزارش‌های هم‌زمان خود در GA4 کلیک کنید، نمودار دو معیار بی‌درنگ را نشان می‌دهد:

Ga4 زمان واقعی 5 دقیقه

چرا ما اهمیت می دهیم. اکنون می توانید ببینید که علاوه بر 30 دقیقه گذشته، در 5 دقیقه گذشته چند کاربر در وب سایت خود داشته اید. بنابراین تماشای معیارهای بی‌درنگ کمی سرگرم‌کننده‌تر شد.

Source link