یک دستور کار فرصت برای هوش مصنوعی

یک دستور کار فرصت برای هوش مصنوعیامروز یک دستور کار فرصت هوش مصنوعی را به اشتراک می‌گذاریم تا توصیه‌های خط‌مشی مشخصی را ارائه کنیم تا به هوش مصنوعی کمک کنیم تا حد امکان برای افراد مفید باشد.