Google رفع اشکال ترافیک ناشی از به‌روزرسانی اصلی اکتبر را کشف می‌کند

Google مشکل ترافیک Discover را که ناشی از عرضه به‌روزرسانی جستجوی اصلی اکتبر است، حل می‌کند.

  • گوگل باگی را که بر ترافیک Discover اثر می‌گذاشت، برطرف کرد.
  • این باگ به دلیل به روز رسانی هسته ماه اکتبر ایجاد شد.
  • اکنون ممکن است برخی از سایت ها ترافیک بیشتری از Google Discover دریافت کنند.