GameStop Surge Price: Sentiments And The Return Of Roaring Kitty

خیلی طولانی نخوانده

“منتقدان چه کاری می توانند بکنند جز خیره شدن” این فکر من بود که اخبار مربوط به افزایش 110 درصدی GameStop در جلسه معاملات دیروز منتشر شد. “آیا دوباره این اتفاق می افتد؟” زمزمه کردم، خنده ای مبهوت از لبانم بیرون زد. با اقدامات اخیر قیمت GameStop، سرمایه‌گذاران در سراسر جهان واقعیت جدیدی را پذیرفته‌اند که یک سهام متهورانه میم نیز می‌تواند وال استریت را طوفانی کند.