DeFi باید به روش DeFi تنظیم شود

خیلی طولانی نخوانده

این اولین بار نیست که Uniswap Labs با مشکلات حقوقی روبرو می شود – در یک شکایت دسته جمعی علیه Uniswap Labs در سال گذشته، آنها استدلال کردند که فناوری ساخته شده خنثی است – و اینکه افراد از آن برای بد یا خوب استفاده کنند. خارج از کنترل آن یک قاضی فدرال در یک حکم پیچیده که تفاوت‌های ظریف DeFi را به تفصیل توصیف می‌کرد، به طور خالص از Uniswap Labs حمایت کرد و بخش DeFi را یک پیروزی بزرگ به ارمغان آورد.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور