Clouders Inc ارائه دهنده میزبانی وب. رکوردهای 63 میلیون بالقوه در معرض دید

یک پایگاه داده آشکار و ناامن از شرکت Cloud Application Hosting Cloud Clusters، Inc در 5 اکتبر سال 2020 کشف شد که حاوی بیش از 63 میلیون رکورد است. این کشف توسط جرمیا فاولر از Securethoughts انجام شده است. از جمله سوابق اعتبار نام کاربری و رمز عبور Magento ، WordPress و MySql بود.

داستان کامل را بخوانید