ChatGPT پیشتاز بسته است: مدل‌های زبان هوش مصنوعی که آموزش شیمی را ارتقا می‌دهد

خیلی طولانی نخوانده

در ارزیابی مدل‌های زبان هوش مصنوعی برای آموزش شیمی، ChatGPT از بینگ چت، بارد و کلود برتری می‌یابد و درک متنی برتری را نشان می‌دهد. این ربات‌های GenAI، تفکر انتقادی، حل مسئله، خلاقیت و همکاری را ترویج می‌کنند و با سازه‌گرایی Papert همسو می‌شوند و یادگیری دانش‌آموزان در شیمی و فراتر از آن را تقویت می‌کنند.