آیا شبکه های PBN من توسط رقبای من به گوگل گزارش می شود ❤️

بسیاری از شما در ترس از گزارش شدن PBN خود به گوگل با استفاده از گزارش اسپم زندگی می کنید. بسیاری از شما همچنین تعجب می کنید که آیا این ممکن است و آیا اتفاق می افتد؟

من می خواهم چیزی را از آزمایش های شخصی خودم در مورد این موضوع با شما به اشتراک بگذارم و امیدوارم این موضوع یک بار برای همیشه روشن شود.

من بارها دیده ام که این موضوع مطرح شده و درباره آن صحبت شده است. اما به نظر می رسد که هیچ کس به هیچ وجه با هیچ جوهر، واقعیت یا مدرکی به آن پاسخ نمی دهد. بنابراین تصمیم گرفتم تست های خودم را اجرا کنم در مورد موضوع واقعاً جواب را برای خودم دریافت کنم.

اغلب، من فکر می‌کنم اکثر مردم پاسخ‌های خود را بر اساس پارانویای کامل قرار می‌دهند و متأسفانه این موضوع فاقد مواد لازم برای دقیق بودن است. از این رو، تصمیم گرفتم برای سنجش درست این موضوع یک آزمایش واقعی ایجاد کنم.

بنابراین آزمایش هایی که من تنظیم کردم در اینجا آمده است:

راه اندازی اولیه PBN

گره آزمایشی 1 – ساخته شده در 20 ژوئیه 2014 – من یک PBN قوی 30 بر روی دامنه های منقضی شده متوسط ​​ایجاد کردم – 4 سایت پولی پایه که بر روی موضوعات مختلف هرزنامه ساخته شده اند – پیوندهایی به آنها در زمان ساخت قرار داده شده است.

گره آزمایشی 2 – ساخته شده در 15 آگوست 2014 – من یک PBN قوی 50 روی ترکیبی از دامنه های منقضی شده (35) و 15 دامنه حراج با کیفیت متوسط ​​ایجاد کردم – 5 سایت پولی اساسی که بر روی موضوعات مختلف هرزنامه ساخته شده اند – پیوندهایی به آنها در زمان ساخت قرار داده شده است.

گره آزمایشی 3 – ساخته شده در 5 فوریه 2015 – من یک 15 PBN قوی در همه دامنه های PBN با کیفیت خوب ایجاد کردم – 2 سایت پول پایه که بر روی موضوعات مختلف هرزنامه ساخته شده اند – پیوندهایی به آنها در زمان ساخت قرار داده شده است.

بنابراین هنگامی که آنها ساخته شدند، من آنها را 4/5 هفته گذاشتم تا به طور کامل فهرست شوند و سپس شروع کردم به گزارش دستی شبکه و سایت های پولی خودم به Google! همه گزارش‌ها از یک حساب G-mail منحصر به فرد و از IPهای جداگانه در سراسر جهان به Google ارسال می‌شوند.

گزارش‌هایی که به تیم هرزنامه Google در مورد PBN و سایت‌های پولی که آنها به آنها پیوند داده‌اند، پر کردم.

گزارش‌های هرزنامه دوباره تست Node 1 ثبت شد.
1 آگوست 2014 – 73 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 12 پرونده علیه سایت های پول.
15 آگوست 2014 – 48 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 36 پرونده علیه سایت های پول.
17 سپتامبر 2014 – 30 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 8 پرونده علیه سایت های پول.
5 نوامبر 2014 – 85 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 9 پرونده علیه سایت های پول.
20 دسامبر 2014 – 103 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 48 پرونده علیه سایت های پول.
8 فوریه 2015 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
16 مه 2015 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
7 اکتبر 2015 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
9 مه 2016 – 100 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 50 پرونده علیه سایت های پول.
19 نوامبر 2016 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
18 فوریه 2017 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
3 دسامبر 2017 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
27 مارس 2018 – 85 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 75 علیه سایت های پول ثبت شده است.
19 سپتامبر 2018 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
16 آوریل 2019 – 91 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 85 علیه سایت های پولی ثبت شد.
30 اکتبر 2019 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
17 ژانویه 2020 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
31 اکتبر 2020 – 150 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 58 پرونده علیه سایت های پول.

گزارش‌های هرزنامه دوباره تست Node 2 ثبت شد.
17 سپتامبر 2014 – 110 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 12 پرونده علیه سایت های پول.
5 نوامبر 2014 – 85 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 9 پرونده علیه سایت های پول.
20 دسامبر 2014 – 103 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 48 پرونده علیه سایت های پول.
8 فوریه 2015 – 86 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 57 پرونده علیه سایت های پول.
16 مه 2015 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
7 اکتبر 2015 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
9 مه 2016 – 100 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 50 پرونده علیه سایت های پول.
19 نوامبر 2016 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
18 فوریه 2017 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
3 دسامبر 2017 – 90 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 60 پرونده علیه سایت های پول.
27 مارس 2018 – 85 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 75 پرونده علیه سایت های پول.
19 سپتامبر 2018 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
16 آوریل 2019 – 75 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 100 پرونده علیه سایت های پول.
30 اکتبر 2019 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
17 ژانویه 2020 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
31 اکتبر 2020 – 150 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 58 پرونده علیه سایت های پول.

گزارش‌های هرزنامه دوباره تست Node 3 ثبت شد.
20 مارس 2015 – 80 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 80 پرونده علیه سایت های پول.
8 آوریل 2015 – 96 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 37 پرونده علیه سایت های پول.
16 مه 2015 – 28 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 80 پرونده علیه سایت های پول.
7 اکتبر 2015 – 115 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 45 پرونده علیه سایت های پول.
9 مه 2016 – 100 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 50 پرونده علیه سایت های پول.
19 نوامبر 2016 – 20 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 5 پرونده علیه سایت های پول.
18 فوریه 2017 – 81 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 68 پرونده علیه سایت های پول.
3 دسامبر 2017 – 90 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 60 پرونده علیه سایت های پول.
27 مارس 2018 – 85 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 75 علیه سایت های پول ثبت شده است.
19 سپتامبر 2018 – 80 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 20 پرونده علیه سایت های پول.
16 آوریل 2019 – 75 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 100 پرونده علیه سایت های پول.
30 اکتبر 2019 – 45 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 58 پرونده علیه سایت های پول.
17 ژانویه 2020 – 80 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 48 پرونده علیه سایت های پول.
31 اکتبر 2020 – 78 گزارش هرزنامه علیه شبکه PBN ثبت شد. 61 پرونده علیه سایت های پول.

حالا برای بخشی که همه منتظرش بودید…. نتیجه!

خوب چیزی برای نوشتن در مورد نتیجه وجود ندارد مطلقاً هیچ اتفاقی برای آنها نیفتاده است. به ذهنیت اولیه ام اطمینان داد که این فقط پارانویایی است که به آشغال دامن می زند و رقبای شما می توانند شما را گزارش کنند، اما این معنی ندارد. گوگل خودش گفته است که گزارش های هرزنامه را به صورت دستی بررسی نمی کند. از یک الگوریتم برای فیلتر کردن آنها استفاده می کند و از این داده ها به روش های خاصی در الگوریتم های اصلی خود استفاده می کند. این یک بار دیگر موضع من را تأیید می کند که PBN ها امن ترین روش SEO هستند.

برای اطلاع شما بیشتر اضافه میکنم اینکه سایت‌هایی که فهرست‌گشایی می‌شوند، اغلب آن‌هایی هستند که گرفتار یک طرح خرید لینک بزرگ‌تر هستند، بد ساخته شده‌اند یا میزبانی ضعیفی برای PBN در پشت خود دارند. طراحی بد و مواردی از این دست به آنها امکان می دهد به راحتی شناسایی شوند زیرا در نیمه پایینی PBN های با کیفیت پایین قرار دارند. اگر سایت های خود را به درستی بسازید، آزمون زمان و رتبه های خود را همراه با آن تحمل خواهید کرد!

بنابراین، همانطور که می بینید، از من آزمایش گسترده واقعی واقعی من می توانم به شما بگویم که شما نیازی نیست به خاطر کسی که PBN های شما را به تیم هرزنامه گزارش می دهد خواب خود را از دست بدهید. همگی خوب بخوابید

با آخرین پست های وبلاگ همراه باشید!

در وبلاگ PBN ما مشترک شوید. به سادگی ایمیل خود را در زیر وارد کنید، دسته های مورد علاقه را انتخاب کنید و مشترک شوید. هنگامی که یک پست وبلاگ جدید در دسته انتخابی شما منتشر می شود، به طور خودکار یک ایمیل دریافت کنید.