ساخت مدل های زبان، یک داستان در یک زمان

یک سوم از زبان های جهان در آفریقا صحبت می شود، اما کمتر از 1٪ از زبان های آفریقایی به صورت آنلاین ارائه می شود. این مهم است زیرا زبانی که صحبت می کنید، می نویسید یا امضا می کنید تجربه آنلاین شما را شکل می دهد. زبان سنگ بنای هویت شما، ارتباط با گذشته و کلید آینده شماست. وقتی نمی‌توانیم اینترنت را به زبان خود تجربه کنیم، چیزهایی را که می‌توانیم یاد بگیریم، شغل‌هایی که می‌توانیم داشته باشیم، داستان‌هایی که می‌توانیم دسترسی داشته باشیم و خیلی چیزهای دیگر را محدود می‌کند.