آوردن خوانندگان حتی بیشتر اخبار محلی

همچنین اخیراً روش جدیدی را برای کمک به افراد در شناسایی داستان‌هایی که مکرراً توسط سایر سازمان‌های خبری مورد استناد قرار گرفته‌اند، معرفی کرده‌ایم، و به آنها روشی ساده برای یافتن مفیدترین یا مرتبط‌ترین اطلاعات برای یک خبر ارائه کرده‌ایم. این برچسب در Top Stories ظاهر می‌شود و می‌توانید آن را در هر چیزی از یک مقاله تحقیقی گرفته تا یک مصاحبه، یک اطلاعیه، یک بیانیه مطبوعاتی یا یک خبر محلی بیابید، تا زمانی که ناشران دیگر با پیوند دادن به آن ارتباط آن را نشان دهند. برچسب پر استناد در حال حاضر به زبان انگلیسی در ایالات متحده در دسترس است و قصد دارد در هفته های آینده در سطح جهانی گسترش یابد.