جستجوی بینگ با کوپن در منوی کاوش

جستجوی بینگ با کوپن در منوی کاوش

جستجوی بینگ اکنون کوپن‌ها را عمیق‌تر در رابط نتایج جستجو نشان می‌دهد، جایی که اکنون باید روی نماد منوی کاوش کلیک کنید (یا روی آن نگه دارید تا آنها را ببینید. قبلاً، Bing اینها را به عنوان دکمه یا برچسب در زیر تکه‌های نتیجه جستجو نشان می‌داد، که آنها را برای جستجوگر بیشتر نمایان می‌کرد.

اکنون به این صورت است که من آن را می بینم، توجه کنید، من مجبور شدم مکان نما را روی منوی کاوش (نماد نور) نگه دارم:

منوی کاوش کوپن های بینگ

در اینجا ظاهر آن در گذشته است:

کوپن های جستجوی بینگ قدیمی

من این تغییر را از طریق Shameem Adhikarath در X مشاهده کردم.

بنابراین، دانستن وجود کوپن‌هایی برای این سایت‌ها برای جستجوگران سخت‌تر می‌شود.

بحث انجمن در X.

Source link