آیا AVIF از شفافیت پشتیبانی می کند؟

داده های شفافیت AVIF با استفاده از کانال های آلفا ذخیره می شود. هم اشیا و هم تصاویر می توانند داده های شفافیت داشته باشند. تصاویر را می توان با کدورت های تعریف شده برای نمایش اشیا رندر کرد.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  پشتیبانی Reddit AVIF | avif.io ✨