آیا AVIF از کاشی کاری پشتیبانی می کند؟

AVIF از کاشی کاری پشتیبانی می کند، که سرعت رمزگذاری CPU چند هسته ای را افزایش می دهد. پس از تبدیل رنگ، تصویر به کاشی ها تقسیم می شود و مناطق مستطیلی به طور جداگانه تبدیل و کدگذاری می شوند. هیچ محدودیتی برای اندازه کاشی وجود ندارد و کل تصویر را می توان یک کاشی در نظر گرفت.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  AVIF از چه ویژگی هایی پشتیبانی می کند؟