پشته فناوری پشت AVIF چیست؟

چهار فناوری مختلف در AVIF استفاده می شود. این معماری عناصر فرمت ISO BMFF Byte Stream را با موارد IFF/HEIF و MIAF ترکیب می کند که عملکردهای پردازش تصویر و نقشه برداری از KeyFrame AV1 را امکان پذیر می کند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  پشتیبانی از Wix AVIF | avif.io ✨