آیا AVIF از SDR پشتیبانی می کند؟

پشتیبانی از HDR AVIF اجازه می دهد تا تصاویر با محدوده دینامیکی استاندارد نمایش داده شوند، صرف نظر از اینکه sRGB یا BT.709 هستند یا دارای طیف رنگی گسترده هستند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  پشتیبانی XnView AVIF | avif.io ✨