آیا AVIF منبع باز است؟

AVIF یک فرمت تصویر منبع باز است و مجوز آن بدون حق امتیاز است و استفاده از آن را برای پروژه های منبع باز آسان می کند. AVIF با در نظر گرفتن پروژه های منبع باز طراحی شده است.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  از AVIF در فریم ورک هایی مانند Vue، React، Angular و Svelte استفاده کنید