ارزش قرارداد سالانه (ACV) در مقابل درآمد سالانه تکرارشونده (ARR)

ارزش قرارداد سالانه (ACV) در مقابل درآمد تکرارشونده سالانه (ARR): تفاوت چیست؟ تمایز بین ACV و ARR در نحوه جذب درآمد است. ACV ارزش کلی یک قرارداد در طول مدت آن است، در حالی که ARR درآمد حاصل از یک مدل مبتنی بر اشتراک است (…)

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  نقش هوش مصنوعی در سئو و لینک سازی