نگاهی به بورسیه نوآوری مسئول

دانش‌آموزان اکنون آموخته‌های خود را به مدارس و جوامع خود بازمی‌گردانند. آوریل لاگرون، دانشجوی بهداشت عمومی در دانشگاه میشیگان غربی، قصد دارد آموخته های هوش مصنوعی خود را در زمینه سلامت به کار گیرد. او می‌گوید: «من مشتاق تحقیق عادلانه هستم، تضمین می‌کنم شرکت‌کنندگان در مطالعه پژوهشی کنترل، قدرت و صدا دارند.» همانطور که سواد هوش مصنوعی مهم است، ما باید بر سواد سلامت تمرکز کنیم تا مردم بفهمند. حقوق آنها چیست، در مورد گزینه های مراقبت بهداشتی خود آموزش ببینند و بتوانند از خود دفاع کنند. توضیح پذیری و سواد سلامت دست به دست هم می دهند.â€