گفتگو با توماس فریدمن در مورد هوش مصنوعی

ما چیزهای زیادی برای پوشش دادن داشتیم، زیرا چند سال از آخرین گفتگوی حضوری ما به دلیل بیماری همه گیر گذشته بود. بیشتر بحث ما بر روی هوش مصنوعی و تأثیر آن بر جامعه متمرکز بود، اما ما همچنین در مورد آنچه تام مشاهده کرده است، چگونگی شکل‌دهی ما به عنوان یک جامعه، و اینکه چرا فکر می‌کنیم این لحظه در زمان نقطه عطفی است شبیه به چاپخانه یا انقلاب صنعتی.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور