9 بازی که آرزو می کنیم برای اولین بار دوباره تجربه کنیم

هومم بله این یک مسئله سخت است. اگر من مسیر جک را طی می کردم و می خواستم از کودکی در بازی چیزی را تجربه کنم ، می شود Final Fantasy 8، اما من شک دارم که این می تواند در استانداردهای امروز باشد

برای بازی های مدرن ، باید گفت آخرین ما و / یا Danganronpa. از آنجا که Danganronpa یک بازی رمز و راز است ، بازی دوباره آن ارزش زیادی ندارد. اما اولین باری که آن را بازی می کنید …. شگفت انگیز است.

آخرین ما همه در مورد داستان است. می توانید چندین بار آن را پخش کنید و سعی کنید سبک های مختلفی را بازی کنید ، اما اولین باری که داستان را از ابتدا تا انتها تجربه می کنید همیشه بهترین است. کاش می توانستم حافظه خود را از آن دو بازی تنظیم کنم و دوباره آنها را بازی کنم!

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور