8 روش برای انتقال ایده های خود به تیم توسعه دهنده خود

تصویر
عکس پروفایل Kiran Hacker Noon

@کیرانکیران

نویسنده محتوا در Truemark Technology. لینک وب سایت شرکت – https://www.truemark.dev/

57٪ پروژه ها به دلیل ضعف ارتباطی با شکست مواجه می شوند.

ارتباط ضعیف یکی از عوامل اصلی شکست پروژه است. برای موفقیت یک پروژه ، هر یک از اعضای تیم باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا در یک صفحه قرار بگیرند و با یکدیگر اعتماد سازی کنند. اما تیم هایی که با یکدیگر ارتباط برقرار نمی کنند هرگز قادر به ایجاد اعتماد و دستیابی به موفقیت نیستند. توانایی تصمیم گیری منطقی را ندارند.

ارتباط ضعیف باعث ایجاد تنش در محل کار می شود ، درگیری هایی را در محل کار ایجاد می کند ، بنابراین شما را از ایجاد یک محل کار سازنده باز می دارد. بنابراین ، لازم است که فرایند ارتباطات را تعریف کنید و ایده های خود را به طور موثر به تیم توسعه خود منتقل کنید تا از شکست جلوگیری کنید.

راه های موثر برای انتقال ایده های خود به تیم توسعه دهنده خود

اگر تصمیمات درست در زمان مناسب گرفته شود می توان از بسیاری از خطرات پیشاپیش جلوگیری کرد. اگر ایده های خود را به طور واضح برای تیم توسعه خود روشن کنید ، می توانید از خطرات ارتباط ضعیف جلوگیری کنید. بنابراین ، چگونه ایده های خود را به تیم توسعه خود منتقل می کنید؟

1. درباره شرکت و فرهنگ کار خود توضیح دهید

تصویر

مشکلی برای کارمندان قدیمی شما نیست ، اما برای کارمندان جدید شما ، باید شرکت خود را توضیح دهید ، کار کنید …

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  الزامات انطباق با هوش مصنوعی: آیا شما مجاز به شناسایی چهره هستید؟