7 مشکلات امنیتی روبی و چگونگی جلوگیری از آنها

عکس پروفایل نویسنده

@deepsource.ioDeepSource

با استفاده از تجزیه و تحلیل ثابت ، خطرات اشکال ، ضد الگوها ، مشکلات عملکردی و نقص امنیتی را پیدا و رفع کنید

روبی زبان بسیار پرکاربردی است. این ترکیب یک نحو زیبا و ویژگی های قدرتمندی مانند پشتیبانی (و تشویق) برای وصله میمون است.

به لطف محبوبیت فریم ورک Rails ، روبی یکی از ده زبان برتر مورد استفاده امروزی است.

با نوشتن کد Ruby توسط بسیاری از افراد ، اشتباهات رایج بسیاری وجود دارد که توسعه دهندگان می توانند با پیامدهای جدی امنیتی روبرو شوند.

افتادن روبی شماره 1 – چاقوهای تیز

روبی از بدو تأسیس خود ، به دلیل داشتن ویژگی های متمرکز بر خوشبختی توسعه دهنده ، شهرت ایجاد کرده است.

یک جمله معروف درباره روبی ، از آموزه Rails ، چیزی شبیه به این است.

روبی چاقوهای تیز زیادی را در کشوی ویژگی های خود دارد. از نظر برنامه ای در Ruby چیزی وجود ندارد که بتواند شما را با استفاده از چاقوهای تیز آن برای قطع رابطه منطقی متوقف کند.

این یک ارزیابی نسبتاً دقیق است! هنگامی که چاقوهای تیز تهیه می کنید ، فقط زمان آن است که دیر یا زود کسی صدمه جدی ببیند.

بیایید نگاهی به برخی از روشهای رایج بیاندازیم که توسعه دهندگان Ruby و Rails می توانند با نادیده گرفتن برخی از ملاحظات مهم امنیتی ، آسیب زیادی وارد کنند. همچنین خواهیم دید که چگونه می توان با …