5 فناوری مورد استفاده برای جلوگیری از تصادفات اتومبیل

هر سال خودروها با ایجاد عصر یکپارچه برای کاهش خطر تصادفات هوشمندتر و ایمن تر می شوند. جدیدترین پیشرفت در دوران ترمز ، ترمز اضطراری خودکار یا AEB است. سیستم های خروج و هشدار و پیشگیری از خطوط از جدیدترین شیوه های پیچش دوران پیشگیری از سرنوشت و شیوه ای است که از آنها برای کاهش شانس شما برای تصادف رانندگی استفاده می کند. برخی از وسایل نقلیه از عصر برتر برای ترغیب ، ترمز یا حتی فشار به خود استفاده می کنند. دوربین های پشتیبان ، چراغ های جلوی LED ، صدا که دست های شما را کنترل می کند و حتی دستگاه های افزایش صدا همگی نمونه هایی هستند.

تصویر
عکس پروفایل جوی هکر نون

هیچ کس نمی خواهد در تصادف رانندگی شرکت کند. حتی اگر شما عامل حادثه نبودید و بنابراین در قبال خسارات احتمالی پاسخگو نخواهید بود ، صدماتی که ممکن است در نتیجه آن دریافت کنید ممکن است تأثیر قابل توجهی بر زندگی شما داشته باشد. حتی اگر بدون صدمه از تصادف فرار کنید ، ممکن است خسارت وارده به اموال شما ناخوشایند باشد و منجر به صدمات شخصی شود.

در نتیجه ، اجتناب از تصادف با خودرو بسیار مهم است. خوشبختانه چندین دستگاه هوشمند وجود دارد که اجتناب از یکی را آسان تر از همیشه می کند. بسیاری از پیشرفتهای اخیر ممکن است حتی برای قدیمی ترین وسیله نقلیه در جاده نصب شود تا ایمن تر شود و شانس تصادف رانندگی را کاهش دهد.

هر سال…