5 شرکتی که در آینده روی هوش مصنوعی شرط بندی می کنند

دو فناوری اکنون در حال برداشتن گام‌های بزرگی در تغییر دنیایی هستند که ما می‌شناسیم: بلاک‌چین و هوش مصنوعی (هوش مصنوعی) که موج بعدی تحول و نوآوری دیجیتال را هدایت می‌کنند. هر دو این پتانسیل را دارند که به طور قابل توجهی شیوه های تجاری موجود را بهبود بخشند، مدل های تجاری جدید ایجاد کنند و کل صنایع را در این فرآیند مختل کنند. یک دلیل قوی برای همگرایی هر دو فناوری وجود دارد، زیرا فناوری بلاک چین امنیت و شفافیت مشاغل و داده های آنها را بهبود می بخشد. هوش مصنوعی به عنوان موجودی تعریف می شود که قادر به انجام وظایفی است که معمولاً به هوش انسانی نیاز دارند.

تصویر
روون لن.  عکس پروفایل هکر نون

روون لن.

مدیر هتل تبدیل به Crypto Journalist و TA Trader شد.

در طول تاریخ، چندین نوآوری تکنولوژیک وجود داشته است که تاریخ را تغییر داد و جهان را برعکس کرد. اختراع ماشین چاپ، دانش را دموکراتیزه کرد و به توده‌ها امکان دسترسی آسان‌تر به اطلاعات در دسترس را داد. قطب نما در اکتشافات دریایی محوری شد و منجر به کشف «دنیای جدید» شد. برق ما را از اتکا به نور روز رها کرد. تلسکوپ باعث نجوم شد و متوجه شد که انسان مرکز جهان نیست.

این فهرست همچنان ادامه دارد – اما همه اینها نمونه های برجسته ای از فناوری ها و اختراعات پیشگامانه هستند که …