5 بهترین ابزار میکروسرویس CI/CD که باید بررسی کنید

این وبلاگ اطلاعاتی در مورد ابزارهای ساخت و استقرار ارائه می دهد که حول محور تحویل برنامه های خدمات خرد و امروزه در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. CI/CD این روزها به یک سنگ بنای کلیدی برای ساخت ، آزمایش و استقرار برنامه های کاربردی در محیط های مختلف تبدیل شده است. در اینجا ، ما در مورد. ساخت محبوب &. ابزارهایی را برای تحویل بدون درز و مطمئن برنامه های کاربردی میکروسرویس مزایای شگفت انگیز میکروسرویس شامل موارد زیر است: بهبود چابکی ، افزایش بهره وری ، زمان توسعه سریعتر و موارد دیگر. برای شرکت ها مهم است که بهترین شیوه ها و ابزارها را برای یکپارچگی و. تحویل مطمئن

تصویر
عکس پروفایل هکر نان تعریف نشده

این وبلاگ اطلاعاتی در مورد ابزارهای ساخت و استقرار ارائه می دهد که حول محور تحویل برنامه های خدمات خرد و امروزه در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

ادغام پیوسته/استقرار مستمر یا CI/CD این روزها به یک سنگ بنای کلیدی برای ساخت ، آزمایش و استقرار برنامه های کاربردی در محیط های مختلف تبدیل شده است. در اینجا ، ما در مورد ابزارهای محبوب ساخت و استقرار صحبت می کنیم که حول محور ارائه برنامه های کاربردی میکروسرویس قرار دارد و امروزه در صنعت مورد استفاده عمومی قرار می گیرد. نگاهی بیاندازید!

در حالی که CI به کاهش خطرات کمک می کند و امکان انتشار سریع و یکپارچه کد را با خودکارسازی تغییرات متعدد کد از انواع مختلف فراهم می کند …