4 بهترین روش کاربردی-کاربردی که در سال 2021 کشف خواهید کرد

استقرار برنامه شامل مراحل ، فرایندها و فعالیتهای لازم برای در دسترس قرار دادن برنامه یا به روزرسانی برای کاربران مورد نظر است. نحوه استقرار یک برنامه بسیار مهم است زیرا بر سرعت پاسخ محصول شما به تغییرات و کیفیت این تغییرات تأثیر می گذارد. امروزه بیشتر توسعه دهندگان نرم افزار از طریق ترکیبی از فرایندهای دستی ، خودکار و مبتنی بر ابر ، به روزرسانی ها ، وصله ها و برنامه های جدید را اجرا می کنند ، اگرچه استقرار برنامه های کاربردی در حال حذف است.

داستان کامل را بخوانید

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور