3 ویژگی غیر فنی یک مهندس نرم افزار بزرگ

عکس پروفایل نویسنده

@geshanmگشن مناندر

مهندس سرب نرم افزار ، فن آور ، پیرو چابک. گوگل توسعه دهنده خبره مجاز اسکرام استاد

ویژگی های بسیاری از یک مهندس نرم افزار عالی وجود دارد که باعث برجستگی شما می شود. در این میان ، این 3 مورد برای شما مهم است که یک مهندس نرم افزار عالی شوید و رقابت را پشت سر بگذارید.

مطمئناً کیفیت های فنی برای محاسبه به عنوان یک مهندس نرم افزار برتر بسیار مهم است. از طرف دیگر ، این پست به جنبه های غیر فنی مهندسی نرم افزار اختصاص یافته است.

ویژگی های مهندس نرم افزار برای پیشرفت در حرفه شما

بدون شک ، یک مهندس نرم افزار عالی کدهای کار ، قابل آزمایش و نگهداری را می نویسد. مهارت های فنی زیادی برای متمایز شدن از خود به عنوان یک مهندس نرم افزار عالی مورد نیاز است.

نوشتن کد تمیز ، اشکال زدایی از اشکالات و رعایت استاندارد از جمله این مهارت های فنی است.

برخی از نگرش های مثبت و مهارت های ارتباطی نظر ، از ویژگی های یک مهندس نرم افزار عالی است. پست دیگر به کنجکاوی و عشق به یادگیری ضروری بودن برای داشتن یک مهندس نرم افزار کارآمد اشاره می کند. اگر به دنبال یک مهندس نرم افزار عالی هستید می توانید در اروپای شرقی نیز پیدا کنید.

برای این پست ، ما بیش از مهارتهای سخت مورد نیاز برای اثبات خود به عنوان یک مهندس نرم افزار ارزشمند ، نگران هستیم. بیایید …

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  رشد 10 برابر در 7 ماه: چگونه با توسعه نرم افزار سرمایه گذاری می کنیم